Spring naar inhoud

In Hardinxveld-Giessendam is het prettig leven voor alle inwoners, van jong tot oud en van kwetsbaar tot gezond. Iedereen doet naar zijn of haar eigen kunnen mee. Inwoners bij wie dit niet lukt, worden op weg geholpen.
Als stip op de horizon zien we een levendige gemeente, waar inwoners, verenigingen, kerken en organisaties met elkaar in verbinding zijn én waar we omkijken naar elkaar.

Een gemeente waar je wilt wonen!

De Maatschappelijke Agenda stimuleert inwoners, vrijwillige en professionele organisaties om rond vastgestelde thema's de samenleving in Hardinxveld-Giessendam te versterken. Maatschappelijke vraagstukken die bij de inwoners leven, staan in één agenda: de Maatschappelijke Agenda, kortweg de MAG.

De gekozen thema's zijn Levendigheid, Verbinding, Omzien naar elkaar en Vitaliteit.
De MAG geeft richting aan onze gezamenlijke inzet om de samenleving in Hardinxveld-Giessendam de komende jaren nog sterker te maken.

Subsidie aanvragen

Nieuws