Spring naar inhoud

Wie zijn wij

MAG-consulent

De MAG consulent:

 • IEsther LentjesEsther Lentjess het eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor (nieuwe) MAG partners
 • Houdt contact met alle sociale partners van de gemeente
 • Verbindt partners aan de gemeente en aan elkaar
 • Stimuleert samenwerking tussen de verschillende partners en initiatieven
 • Adviseert en helpt MAG-partners met hun aanvraag
 • Is verantwoordelijk voor een jaarlijkse rapportage gericht op de behaalde resultaten
 • Is verantwoordelijk voor een jaarlijks uitvoeringsplan
 • Toetst en beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van de MAG en de spelregels tot € 10.000, zo nodig in overleg met de beleidsmedewerker
 • Toetst en beoordeelt aanvragen van € 10.000 en hoger samen met de beleidsmedewerker(s)
 • Voert zelfstandig of met de beleidsmedewerker gesprekken met de MAG-partners over de aanvraag
 • Adviseert over toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken
 • Draagt zorg voor een beargumenteerde toekenning of afwijzing van de aanvraag


Buurtwerker Servanda

Logo ServandaInwoners kunnen voor buurt initiatieven (bv een buurtfeest) tot   € 500,- contact opnemen met de buurtwerkers van Servanda. Hiervoor hoeft u dan ook geen aanvraagformulier in te vullen. Deze aanvragen kunnen doorlopend worden gedaan.

Deze aanvragen kunt u sturen naar: buurtwerk@servanda.nl

Mocht u een goed idee hebben, maar weet u nog niet hoe u dit naar een initiatief kunt vertalen? De Buurtwerkers van Servanda denken graag met u mee om van uw initiatief een succes te maken. De buurtwerkers maken hierbij gebruik van kennis, ervaring en een breed netwerk.

www.servanda.nl


Klankbordgroep

De klankbordgroep MAG bestaat uit een representatieve en betrokken groep inwoners uit Hardinxveld-Giessendam. Zij geven advies aan de MAG-consulent over ingediende initiatieven.

De klankbordgroep overlegt minimaal eenmaal per kwartaal met de MAG-consulent. Daarnaast wordt een overzicht van de initiatieven en de voortgang gedeeld.

De klankbordgroep bestaat uit maximaal 8 leden die een afspiegeling vormen van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Leden hebben op persoonlijke titel zitting in de klankbordgroep. Deelname aan de klankbordgroep staat open voor alle inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Voor toetreding wordt kennisgemaakt met de MAG-consulent en de klankbordgroep. De zittingsduur is 2 jaar en kan na evaluatie telkens met 2 jaar verlengd worden. De leden hebben een onafhankelijke rol en kunnen daarom geen advies uitbrengen als men betrokken is bij een aanvraag van een initiatief of daar zelf belang bij heeft.


MAG-Partners

De MAG werkt met MAG-partners. Dit zijn inwoners, vrijwillige en professionele organisaties. Zij kunnen allemaal MAG-partner zijn als zij een bijdrage kunnen leveren aan de MAG. Zo zijn er in Hardinxveld-Giessendam vaste of grote MAG-partners maar ook vele kleinere MAG-partners. De aanduiding 'groot' en 'klein' slaat op de financiële bijdragen.

Grote of vaste MAG-partners

Voor de grote en vaste MAG-partners geldt dat er aangesloten moet worden op gemeentelijk beleid.

Dit doen we door met regelmaat het inhoudelijke gesprek te voeren tussen de grote of vaste MAG-partner en de gemeente over de via de MAG toegekende aanvragen.

Andere MAG-partners

Iedereen kan MAG-partner zijn! Iedereen die kan bijdragen aan de vier thema's van de MAG, kan hiervoor een aanvraag indienen. Zodra die wordt gehonoreerd, is de aanvrager ook een MAG-partner. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor de samenleving.