Spring naar inhoud

Evenementen subsidie

Wilt u een subsidieaanvraag doen voor een evenement in de gemeente? We spreken van een evenement wanneer u een evenementenvergunning nodig heeft, dan wel verplicht bent om het evenement te melden bij de gemeente.

Heeft u geen vergunning of melding nodig en is uw initiatief eenmalig, kijk dan onder 'Subsidie voor eenmalige initiatieven' voor de aanvraagprocedure.

Aanleveren

Bij uw aanvraag stuurt u mee:
  • Aanvraagformulier
  • Evenementenplan
  • Communicatieplan
  • Begroting
  • (Aanvragen voor) vergunning(en)
  • Eventuele melding bij de gemeente van het evenement

Budget

De MAG-bijdrage voor een evenement bestaat uit een tegemoetkoming van de kosten van de organisatie van het evenement, zoals de legeskosten van een evenementenvergunning, kosten voor afzetting, publiciteit en verkeersregelaars. Voorwaarde is wel dat het evenement bijdraagt aan de MAG.

Traditioneel typisch Hardinxveld-Giessendamse evenementen zoals de Speel In, het HAGI-festival, de Sinterklaasintocht, Doe- en inspiratiebeurs 55+, de Culturele Dag en de jaarlijkse activiteiten van Oranje Trouw hebben de bijzondere aandacht van de gemeente. In overleg, en kijkend naar eerdere jaren, wordt bepaald wat de bijdrage wordt. Hierbij wordt ook gevraagd naar andere financieringsvormen zoals sponsoring en het ondernemersfonds.

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen doorlopend (in ieder geval 8 weken voor de start van het initiatief) worden aangevraagd via het aanvraagformulier.

Aanvullende spelregel(s)   

Alle (aanvragen voor) vergunningen en meldingen van evenementen worden mee gestuurd met het aanvraagformulier. Zie Evenement organiseren - Gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Beslissing en beslistermijn

Aanvragen tot en met € 1.000
Soms is aanvullende informatie nodig en wordt een gesprek met de MAG-consulent ingepland. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd. De beslissing valt binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken.

Aanvraagformulier

Aanvragen tot en met € 10.000
Soms is aanvullende informatie nodig of wordt over het initiatief advies gevraagd aan de Klankbordgroep. De beslissing valt, in de vorm van een (voorlopige) beschikking, binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Bij alle aanvragen boven de € 1.000 vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers.

Aanvraagformulier

Verantwoording

Na afloop van het initiatief moet u meestal de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.