Spring naar inhoud

Sportsubsidie

Als uw aanvraag over sport gaat, wordt er gekeken naar het Sportakkoord II van het GALA. De thema's van het Sportakkoord zijn mede-afwegingskaders voor aanvragen die over sport gaan in het MAG-thema vitaliteit. Coördinator Sport & Preventie, deelnemer van het lokale kernteam, is verantwoordelijk voor de aanvragen die binnen het Sportakkoord II vallen.

 

Aanleveren

Stuur bij uw aanvraag mee:


Proces

Het Kernteam adviseert de gemeente over de aanvraag en de hoogte van de subsidie. Als kaders hanteert het kernteam de MAG-spelregels en het Sportakkoord II.

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen doorlopend (in ieder geval 8 weken voor de start van het initiatief)  worden aangevraagd via het aanvraagformulier.

 
Aanvullende spelregel(s)

Het kan zijn dat een een aanvraag aansluit bij meerdere MAG-thema's. 

De aanvraag kan dan worden beoordeeld door het kernteam en/of de klankbordgroep van de MAG. 

Beslissing en beslistermijn

De beslissing valt binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. De gemeente kan gemotiveerd afwijken van het advies van het kernteam en/of klankbordgroep. 


Verantwoording

Na afloop van het initiatief moet u meestal de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.