Spring naar inhoud

Subsidie voor éénmalige of incidentele initiatieven

Wilt u een subsidieaanvraag doen voor een initiatief in de gemeente?
U kunt kiezen uit 3 aanvragen: MAG-aanvragen tot en met € 500, MAG-aanvragen tot en met € 1.000, MAG-aanvragen tot en met € 10.000. Lees hieronder hoe u een aanvraag kunt indienen.

MAG-aanvraag voor in de eigen buurt tot en met € 500

Inwoners die een initiatief in eigen buurt willen organiseren kunnen terecht bij de buurtwerkers van het welzijnswerk. 

Budget

Er is voor dit initiatief een budget beschikbaar van maximaal € 500. Deze aanvragen kunnen doorlopend worden gedaan.

Beslissing en beslistermijn

De gemeente beslist niet over de MAG-aanvragen tot € 500,- voor buurtinitiatieven. Deze beslissing is aan de buurtwerker(s) van het welzijnswerk. Het budget hiervoor is al door de gemeente op voorhand aan het welzijnswerk verstrekt.


De aanvraag kunt u sturen naar: buurtwerk@servanda.nl  


MAG-aanvraag tot en met € 1.000

Aanleveren

Bij uw aanvraag stuurt u mee:
 • Aanvraagformulier
 • Activiteitenplan
 • Publiciteitsplan
 • Begroting

Budget

Aanvragen tot € 1.000

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen doorlopend (in ieder geval 8 weken voor de start van het initiatief) worden aangevraagd via een aanvraagformulier.

Beslissing en beslistermijn

De beslissing valt binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Soms is aanvullende informatie nodig en wordt een gesprek met de MAG-consulent ingepland. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd.

Verantwoording

Na afloop van het initiatief moet u meestal de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.

Aanvraagformulier


MAG-aanvraag tot en met € 10.000

Aanleveren

Bij uw aanvraag stuurt u mee:
 • Aanvraagformulier
 • Activiteitenplan
 • Publiciteitsplan
 • Begroting
Organisaties, stichtingen of verenigingen sturen ook mee:
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten of reglement van de organisatie
 • Opgaaf van de bestuurssamenstelling
 

Budget

Aanvragen tot € 10.000

Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen doorlopend (in ieder geval 8 weken voor de start van het initiatief) worden aangevraagd via een aanvraagformulier.
Beslissing en beslistermijn

De beslissing, in de vorm van een (voorlopige) beschikking, valt binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Soms is aanvullende informatie nodig of wordt over het initiatief advies gevraagd aan de Klankbordgroep. Bij alle aanvragen boven de € 1.000 vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers.

Verantwoording

Na afloop van het initiatief moet u de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.

Aanvraagformulier